Jak snížit náklady na marketing


Před zahájením jakékoli reklamní kampaně nebo marketingové aktivity je nezbytné přesně definovat cíle a záměry projektu. Je běžné, že podnikatelé si svá očekávání od marketingu vytvářejí mlhavě. To ztěžuje posouzení případného výkonu. Je rozdíl mezi cílem "chci více zákazníků" a "chci 200 nových zákazníků za měsíc".

Pokud cíl pro vybranou marketingovou aktivitu určíte předem, bude mnohem snazší určit, zdali byla aktivita účinná. Průběžně po spuštění je velmi důležité analyzovat počáteční výsledky a vyvodit závěry. Je třeba připomenout, že nastavit účinné marketingové aktivity hned napoprvé není jednoduché.

Proto musíte pravidelně vyhodnocovat výsledky marketingových aktivit. V případě potřeby danou marketingovou aktivitu změnit, snížit rozpočet nebo dokonce zastavit.

Můžete se také pokusit dočasně přerušit propagaci dalších položek a služeb, abyste se mohli zaměřit na zlepšení kvality. Než to začnete dělat, nasbírejte o své firmě více dat. Mohlo by se stát, že pozastavíte propagaci na výrobky / služby, které zákazníci ve skutečnosti nekupují či nevyužívají.

Určete nejúčinnější kanály

Jako "kanál" nebo "zdroj" se v marketingu označuje místo, které vám přivádí nové nebo stávající zákazníky. Marketingovým kanálem tak může být třeba reklama na Facebooku. Nemusí se nutně jednat jen o placenou aktivitu. My v ParMinut.cz například jako jeden z marketingových kanálů používáme facebookové skupiny.

Zaměření se pouze na funkční kanály je jednou z nejúčinnějších metod snižování výdajů na reklamu. Pomocí webové analytiky můžete zjistit, kde se reklama vyplatí. Dávejte si ovšem pozor na vlivy, které nejsou na první pohled vidět. U jednoho z našich klientů ovlivňovala placená reklama z Facebooku zhruba 20 % návštěvníků, kteří k němu na web posléze přišli z jiného zdroje. Reklama na Facebooku bylo první místo, kde náš klient vyvolal zájem. Když klientovi jednou omylem přestala reklama na tomto místě fungovat, spadla mu návštěvnost a objednávky z dalších zdrojů. Tím jsme poznali vliv Facebooku.

Čím více reklamních kanálů společnost používá, tím obtížnější je získat údaje o všech z nich. Větší firmy se proto snaží agregovat data z mnoha reklamních zdrojů na jediné platformě a propojit je s prodejem. Dělají také různé sofistikované testy: například spustí specifickou reklamní akci v jednom regionu a porovnávají prodeje. V případě úspěchu pak akci rozšíří na větší oblast, například na celou ČR.

Webová analytika navíc není přesná. Proto je dobré pracovat i s "tvrdými" daty zt účetnictví. Tady mají hodně práce usnadněné e-shopy, protože eshopová řešení často umožňují sledovat objednávky a statistiky přímo uvnitř rozhraní pro správu e-shopu.

Rozdělte své zákazníky na segmenty

Je velmi důležité určit nejen nejúspěšnější reklamní médium, ale také nejzajímavější skupinu vašich zákazníků publika. Většina živnostníků a menších firem tyto analýzy může udělat v Excelu. Podle Paretova principu pouhých 20 % zákazníků generuje 80 % příjmů. Pokud vám dosavadní struktura klientů vyhovuje, měli byste rozpoznat a zaměřit se právě na těchto 20 % klientů.

Někdy je možné skrze nástroje typu Google Ads, Facebook apod. vytvořit "podobné publikum". A zkusit zacílit vaší reklamu na zákazníky, kteří mají podobné charakteristiky.

Když si jasně pojmenujete kdo je a není váš zákazník, můžete se na něj pokusit vyhranit a dát to jasně najevo. Sice tím některé zákazníky odradíte, většinou by ale mělo docházet k posílení vaší pozice. Pro vaše potenciální zákazníky budete jednoduše více čitelnější.